OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DOMEČEK FRÝDLANT – založeno 2.6.2006

Sdružení vzniklo na základě spolupráce se Základní školou, Základní uměleckou školou a Mateřskou školou, Frýdlant. Postupně došlo k různým přesunům a změně charakteru sdružení.

Od 2.6.2015 jsme Domeček Frýdlant z. s. (zapsaný spolek) a jsme registrováni na krajském soudě v Liberci. Náš spolek čítá momentálně 20 členů.

Výbor je tříčlenný a jednotlivé funkce výboru jsou:

  • Předseda – Jindřiška Kolárová
  • Pokladník – Marcela Fialová
  • člen výboru/zapisovatelka – Iva Leiblová

Dalším článkem je tříčlenná kontrolní komise.

Hlavním orgánem výboru je členská schůze, která rozhoduje a schvaluje připravované akce,  scházíme se min. 2x ročně.

Účelem spolku je rozvoj a podpora celoživotního vzdělávání, sportovní a zájmová činnost. Vlastníme i živnostenský list na prodej a hostinskou činnost.  Pořádáme akce pro rodiče a děti, které jsou částečně dotovány naším spolkem.

Naší snahou je zajišťovat pro občany Frýdlantska kulturní a zábavné akce, zájezdy poznávací i pobytové. Snažíme se spolupracovat s jinými podobnými spolky.

Za spolek Domeček Frýdlant – J. Kolárová